Sodyba "Gervi? takas". Nameli?, kubilo ir pirties nuoma, pokyli? sal?.

Kaimo turizmo sodyba „Gervi? takas" ?sik?rusi vaizdingose Trak? rajono Str?vos apylink?se esan?iame Gervini? kaime.

Sodyba „Gervi? takas" - tai 7 hektar? ploto miške esantis didelis ir jaukus parkas - vienkiemis, kur? juosia pušynais apaugusios kalvos, o žemumose tyvuliuoja penki privat?s ?žuvinti tvenkiniai. Sodyboje moderniai renovuoti  autentiški pastatai - gyvenamasis namas, sve?i? namelis ir kl?tis, kurie yra pritaikyti sve?i? pri?mimui, juose yra ?rengti visi šiuolaikiniai patogumai.

Sodybos didžiojoje sal?je yra ?rengta  50 s?dim? viet?. Visa sodyba ir pob?vi? pastatas yra papuoštas etnografinio stiliaus detal?mis bei raižiniais.

?kuriant sodyb? buvo naudojamos nat?ralios medžiagos - akmuo ir medis, kurie puikiai ?siliejo ?  nat?ral? gamtos grož?.

Pramogos:

  • Pirties m?g?jus pasitiks garin? pirtis, šalia kurios yra  kubilas.
  • Ant aukš?iausios sodybos kalvos pastatytas senovinis saul?s kalendorius - aukuras, pagal tokius m?s? senoliai skai?iavo pagrindini? kalendorini? šven?i? laik?, steb?jo dang?, žvaigždes, žvaigždynus, Paukš?i? Tak?, kur? senov?je Gervi? taku vadino...
  • Žiem? sodyboje gal?site paslidin?ti bei nu?iuožti su rogut?mis nuo mažesni? ar didesni? kalneli?.
  • Vasar? pasimaudysite tvenkinyje su sm?l?tu papl?dymiu.
  • Akmenimis gr?stais ir apšviestais takeliais, galesite pasivaikš?ioti ir nakt?.
  • Žvejai savo meškeres pamerks ?žuvintuose tvenkiniuose,
  • Miško g?rybi? ieškotojai kojas pamiklins pilname uog? ir gryb? priva?iame miške.

Nameli?, kubilo ir pirties nuoma

Sodyboje ?rengti 4 atskiri nameliai su mansardomis(20 -100 kv.m), visais patogumais, mini virtuv?l?mis, židiniais bei sal? renginiams iki 50 asmen?. Miegam? viet? - 30.

LT EN RU
Informacija ir uĹľsakymas
+370 686 10197